Prodaja konjRazen osnovne črede je podmladek na razpolago za prodajo zainteresiranim rejcem in ostalim, ki želijo imeti tega vsestransko uporabnega konja, še posebno primernega za otroke in tiste manj vešče in zahtevne jahače.


Informacije dobite po elektronski pošti planido@siol.net ali osebno.


Konj in žrebet za meso ne prodajamo !

Domov

OBČINA
ZAGORJE OB SAVI