Bosanski brdski konj - Monografija
Knjiga je odličen opis planinskega konja skozi zgodovino in novejši čas ter je opremljena z veliko slikovnega gradiva. Monografija je izšla ob 100 letnici ustanovitve prve ergele bosanskih planinskih konj v Goraždu leta 1908. Avtorja monografije sta Enver Žiga in Refik Telalbašič. Knjiga je v bosanskem in angleškem jeziku in jo lahko naročite tudi na Ergeli PLANIDO.
Založba TKD ŠAHINPAŠI, Sarajevo
ISBN 978-9958-41-256-1
Domov

OBČINA
ZAGORJE OB SAVI