Knjiga Bosanski brdski konj
V knjigi so zbrana dela hipoloških strokovnjakov, vključno z doktorskimi disertacijami, zato je odlična literatura za strokovnjake kakor tudi za rejce, imetnike in ljubitelje planinskih konj. Knjigo sta priredila prof. dr. Refik Telalbašič in Mr. Enver Žiga in je izšla v bosanskem jeziku. Knjigo lahko naročite tudi na Ergeli PLANIDO.

Založba IP Svijetlost d.d., Sarajevo
ISBN 9958-10-644-2
Domov

OBČINA
ZAGORJE OB SAVI