Ogled in predstavitev pasme


Število planinskih konj je zelo majhno, pasma je zato ogrožena, mlajše generacije to pasmo slabo ali pa ne poznajo, saj že deset let in več v Sloveniji ni planinskih konj. Ergela PLANIDO je trenutno edina,ki vzreja to pasmo v Sloveniji in Evropski skupnosti v žisti krvi, zato želimo informirati in seznaniti širšo javnost, strokovnjake ter zainteresirane konjerejce in ljubitelje konj o specifičnosti te pasme in nujnosti da se ohrani.


Ergela PLANIDO nudi možnost ogleda planinskih konj in okolice oziroma narave, kjer konji prosto živijo skozi celo leto ter predstavitev pasme in njihove posebnosti, kakor tudi stik s konji. Oglede priporočamo tudi otrokom in mladini in so možni samo v spremstvu staršev, vzgojiteljev ali drugim vodstvom. Ogled in predstavitev je možna samo organizirano in po predhodnem dogovoru ter najavi. Prispevki bodo namenjeni izključno za pomoč in ohranitev planinskih konj.

Domov













OBČINA
ZAGORJE OB SAVI